• 1
 • 2
12

Yeniliklər

FIZIOTERAPIYA


FIZIOTERAPIYA UVC terapiya, Elektroforez, Fonoforez,(UZT),Darsanval terapiya  MANUAL TERAPİYA  Diz, Oynaq, Onurga problemləri  STOUN TERAPİYA  İsti və soyuq daşlarla stresdən müalicə  ÇİQUN TERAPİYA   Düzgün nəfəs almaq və Gimnastika vasitəsilə yirtigin müalicəsi  MÜALİCƏVİ MASAJLAR  Skolioz, Osteoxondroz, İflic, Travmalar və s.  UŞAQ MASAJLARI  KLASSİK MASAJLAR  QUAŞA  Meredianlarla masaj  Qədın Çin Təbabəti  (daxili orqanların müalicəsi )  KOSMETİK MASAJ...

Labarotoriya

REVMATOLOJİ profil

Oynaqlarda ağrı, hərəkət aktivliyinin azalması, eyni zamanda həm ürək həm də oynaqların zədələnməsi ilə gedən revmatizm zamanı, artroz və sümüklərdə osteopeniyanı qiymətləndirmək üçün aşağıdakı testlərdən istifadə olunur.

 • - ANA
 • - ASO
 • - Qanın ümumi analizi
 • - Kalsium
 • - Qələvi fosfataza
 • - Ümumi zülal
 • - RF
 • - CRP
 • - Fosfor

DİABET profili

Ağızda quruluq, susuzluq hissi, tez-tez sidiyə getmə, arıqlama, zəiflik, dəridə qaşınma olduqda xəstələr mütləq diabet profilli laborator müayinədən keçməlidir.

 • - HbA1C
 • - Qlükoza (qanda)
 • - C-peptid
 • - Qlükoz-tolerant testi
 • - Qlükoza (sidikdə)
 • - Fruktozamin
 • - İnsulin
 • - Sidiyin ümumi analizi

ANEMİYA profili

Anemiya, orqanizmdə hər hansı bir səbəbdən hemoqlobin azlığının yaranmasıdır. Anemiyanın hansı formasının olduğunu təyin etmək üçün aşağıdakı testlər aparılmalıdır.

 • - Vitamin B12
 • - Fe
 • - UIBC
 • - Qanın ümumi analizi
 • - Retikulositlər
 • - Ferritin
 • - Fol turşusu
 • - Transferrin

KARDİORİSK (ilkin müayinə)

Xəstələrdə kardiovaskulyar riskin dəyərləndirilməsi üçün qanda lipidlərin səviyyəsinin təyin edilməsi vacibdir. Çünki xolesterin səviyyəsinin yüksək olması damarlarda daralmanın əmələ gəlməsinə səbəb olur və bu ürək-damar xəstəlikləri riskini artırır.

 • - Xolesterin
 • - Ümumi lipidlər
 • - LDL
 • - VLDL
 • - HDL
 • - Triqliseridlər
 • - APO B
 • - APO A1
 • - Aterogenlik indeksi

HEPATİT profili (ilkin müayinə)

Kəskin və xroniki viral hepatitlərin aşkarlanmasını müəyyən etmək və sağlam şəxslərə bu xəstəliyin yoluxmaması üçün bu testlər keçirilməlidir.

 • - Anti-HAV IgM
 • - Anti HBe
 • - Anti-HBc IgM
 • - ALAT
 • - Anti-HBc
 • - ASAT
 • - Anti-HCV
 • - Bilirubin fraksiyaları
 • - HbsAg
 • - QQT
 • - AntiHBs
 • - Qələvi fosfataza
 • - HBeAg 

QARACİYƏR profili

Qaraciyər xəstəliklərinin diaqnozunun düzgün qoyulması üçün istifadə olunan testlər.

 • - ALAT
 •  -Albumin
 • - ASAT
 • - Qlükoza
 • - Bilirubin fraksiyaları
 • - PT/INR
 • - QQT
 • - AFP
 • - Qələvi fosfataza

BÖYRƏK profili (ilkin müayinə)

Böyrəklər daxili maddələrin balansı tənzimləyən və toksiki metabolizm məhsullarını kənarlaşdıran orqanlardır. Aşağıdaki analizlər böyrəyin ümumi ifrazat funksiyasını, tənzimlədiyi ion balansı və sidik yollarında bir sıra dəyişiklikləri qiymətləndirməyə imkan verir.

 • - Kreatinin
 • - Sidik cövhəri
 • - Qanın ümumi analizi
 • - Sidiyin ümumi analizi

BÖYRƏK profili (XBÇ)

Xroniki böyrək çatmamazlığı zamanı yoxlanılan testlər.

 • - K, Na, Cl
 • - Kreatinin
 • - Sidik Cövhəri
 • - PTH
 • - Kalsium
 • - Fosfor
 • - Qələvi fosfotaza

KARDİOLOJİ profil

 • - D-dimer
 • - CK-MB
 • - Troponin T
 • - Myoglobin
 • - NT pro-BNP

40+ YAŞLI KİŞİLƏR üçün xüsusi profil

Kişi cinsiyyət sisteminə aid olan orqanların fəaliyyət aspektləri birbaşa bir neçə hormonun aktivkiyinə və damar funksiyasına təsir edən lipidlərə bağlıdır. Qanda PSA (prostat spesifik antigen) isə prostat vəzində yaşla bağlı dəyişikliklərin təyin olunan ən informativ bildiricisidir.

 • - SHBG
 • - Testosteron
 • - Qlükoza
 • - TSH
 • - PSA ümumi
 • - Trigliseridlər
 • - PSA sərbəst
 • - Xolesterin

SAĞLAM UŞAQ (0-1 yaş)

Yenidoğulmuş körpələrin dəri rəngində (sianoz, sarı) dəyişiklik, əmmə refleksinin zəifləməsi, ümumi zəiflik, yuxu pozğunluğu, tüklərin tökülməsi, tez-tez tərləmələr kimi hallar görüldükdə körpənin profilə uyğun laborator müayinədən keçməsi vacibdir.

 • - Qanın ümumi analizi
 • - Fe, Ca, Mg
 • - Sidiyin ümumi analizi
 • - TSH
 • - Nəcisin ümumi analizi
 • - Bilirubin ümumi
 • - T3
 • - T4

SAĞLAM UŞAQ (1-14 yaş)

Uşaqlarda 1-14 yaş arasında fiziki inkişafın kontrolu üçün və yaxud bir şikayəti varsa aşağıda göstərilən laborator müayinələr edilməlidir. Yeniyetmə dövründə bəzi hallarda qanda hormanların səviyyəsi yoxlanılır.

 • - Qanın ümumi analizi
 • - Boğaz kültürü
 • - Sidiyin ümumi analizi
 • - Lamblia İnterstinalis Ag
 • - Nəcisin ümumi analizi
 • - Ascarida IgG
 • - Ca, Fe
 • - Enterobios nəcisdə

ONKOLOJİ profil

Həzm sistemi, tənəffüs sistemi, ifrazat sistemi, dayaq hərəkət sistemi, sinir sistemi, cinsiyyət orqanlarının və s. şişlərinin diaqnostikasında bu testlər istifadə olunur.

Kişi

 • - PSA ümumi
 • - NSE
 • - PSA sərbəst
 • - CA 72-4
 • - CEA
 • - AFP
 • - CA19-9
 • - Qanın ümumi analizi

Qadın

 • - CA 15-3
 • - CA 72-4
 • - CA 19-9
 • - AFP
 • - CA 125
 • - CEA
 • - NSE
 • - Qanın ümumi analizi

HAMİLƏLİK profili

Ana olmaq istəyirəm (hamiləliyin planlaşdırılması) Hamiləlikdən əvvəl və hamiləlik müddətində TORCH qrupu infeksiyalarının yoxlanılması. (teratogenik və abort hadisələrinin profilaktikası)

 • - CMV-IgG
 • - Rubella-IgM
 • - Anti-HCV
 • - Toxo-IgG
 • - HSV-IgG
 • - Toxo-IgM
 • - Rubella-IgG

Ana olmaq istəyirəm (hormon profili)

Hipotalamo-hipofizar-yumurtalıq rezervi və endokrin sistemin dəyərləndirilməsi

 • - LH
 • - Estradiol
 • - Kortizol
 • - FSH
 • - ACTH
 • - Testosteron
 • - Prolaktin
 • - DHEA-SO4
 • - HCG
 • - TSH
 • -SHBG

Hamiləliyə hazırlıq və hamiləlik zamanı

 • - PAP Smear (uşaqlıq boynu testi)
 • - Yaxmanın mikroskopiyası
 • - Chlamydia trachomatis (yaxmada)
 • - Qanın ümumi analizi
 • - Sidiyin ümumi analiz
 • - Qlukoz-tolerant testi
 • - ALAT
 • - ASAT
 • - Qlükoza
 • - Qlükoza (yeməkdən 1 saat sonra)
 • - Kreatinin
 • - Sidik cövhəri
 • - PT/INR
 • - HSV IgM
 • - CMV IgM
 • - Chlamydia trachomatis IgM

QALXANVARİ VƏZİN müayinəsi

 • - Anti Tg
 • - T4 sərbəst
 • - Anti TPO
 • - T3 sərbəst
 • - T4 ümumi
 • - Tireoqlobulin
 • - T3 ümumi

Haqqımızdakı bütün yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün